فرصت های شغلی در گوتوتی آر

GO2TR یک موسسه مهاجرتی است که خدمات گسترده ای را در زمینۀ مهاجرت به تمامی کشورها از طریق تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری، سرمایه داری و هر روش دیگری بجز پناهندگی ارائۀ می دهد. این موسسه به عنوان یک هلدینگ بین المللی معتبر در شش شعبۀ داخلی تهران، شیراز، تبریز و مشهد و همچنین شعبه های خارجی در ایتالیا، ترکیه و فرانسه فعالیت دارد.

تماس با موسسه درباره ما

به خانواده ما بپیوندید

استخدام

1 اطلاعات فردی
2 مهارت ها
3 ویژگی های فردی

موقعیت های شغلی

مسئول سرچ (تیم تحقیق و توسعه)

نیروی حضوری دفتر تهران

مسئول مکاتبات (تیم پیگیری پرونده)

نیروی حضوری دفتر تهران

نویسندۀ آشنا به اصول سئو (تیم محتوی)

نیروی دور کار (فول تایم)

مشاور تلفنی مهاجرت (تیم کال سنتر)

نیروی حضوری (دفتر شیراز)

مسئول سرچ (تیم تحقیق و توسعه)

نیروی حضوری دفتر تهران

مسئول مکاتبات (تیم پیگیری پرونده)

نیروی حضوری دفتر تهران

نویسندۀ آشنا به اصول سئو (تیم محتوی)

نیروی دور کار (فول تایم)

مشاور تلفنی مهاجرت (تیم کال سنتر)

نیروی حضوری (دفتر شیراز)

مزایای شغلی در موسسه GO2TR

خانواده GO2TR در یک نگاه