کشور اریتره موفق به تاسیس یک کالج پزشکی در سال ۲۰۰۴ و یک کالج دندان‌پزشکی در سال ۲۰۰۷ شده‌است. و دولت در حال حاضر در تلاش برای تاسیس دانشکده‌های پزشکی بیشتری است، یکی ازین دانشگاه‌ها دانشگاه پزشکی اوراتا است که تحت حمایت دانشگاه پزشکی جورج واشنگتن تاسیس شد و در حال حاضر ۳۱۱ دانشجوی پزشکی، ۸۰ دانشجوی دندانپزشکی در این دانشگاه در حال تحصیل هستند. دوره تحصیل رشته دندانپزشکی در کشور اریتره به مدت ۶ سال است.