کشور کوزوو

کشور کوزوو در جنوب شرقی اروپا و نواحی مرکزی شبه جزیره بالکان دیده می‎شود. این کشور به آب دسترسی ندارد. دور تا دور این کشور رشته کوه‌های پوشیده شده از انبوه درختان جنگلی دیده می‎شود. وضعیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در کشور کوزوو در ابتدا ۴.۲۰ درصد بوده است این رقم امروزه در وضعیت ۴.۱۰ درصد ارزیابی شده است. وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور کوزوو نیز ۷.۹۰ میلیارد دلار آمریکا گزارش شده است؛ البته که وضعیت تولید ناخالص داخلی در این کشور در رده‌بندی‌های اقتصادی ارزیابی می‌‎شود. وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در این کشور ۶۶۵۸.۶۰ میلیون یورو گزارش شدهو تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور ۴۱۹۳.۶۰ دلار اعلام شده است. کشور کوزوو دارای منابع طبیعی زیادی است و اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به منابع طبیعی دارد به طوری که اگر منابع طبیعی این کشور نباشد، به طور کلی نمی‎تواند شرایط اقتصادی خوبی برای آن در نظر داشت. در کشور کوزوو ذخایر عظیمی از سرب و نقره دیده می‎‌شود.

کشور کوزوو در جنوب شرقی اروپا و نواحی مرکزی شبه جزیره بالکان دیده می‌‎شود. این کشور به آب دسترسی ندارد. دور تا دور این کشور رشته کوه‌های پوشیده شده از انبوه درختان جنگلی دیده می‎‌شود. وضعیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در کشور کوزوو در ابتدا ۴.۲۰ درصد بوده است این رقم امروزه در وضعیت ۴.۱۰ درصد ارزیابی شده است.

درباره کشور کوزوو

وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور کوزوو نیز ۷.۹۰ میلیارد دلار آمریکا گزارش شده است؛ البته که وضعیت تولید ناخالص داخلی در این کشور در رده‌بندی‌های اقتصادی ارزیابی می‎شود. وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در این کشور ۶۶۵۸.۶۰ میلیون یورو گزارش شدهو تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور ۴۱۹۳.۶۰ دلار اعلام شده است.

کشور کوزوو دارای منابع طبیعی زیادی است و اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به منابع طبیعی دارد به طوری که اگر منابع طبیعی این کشور نباشد، به طور کلی نمی‎‌تواند شرایط اقتصادی خوبی برای آن در نظر داشت. در کشور کوزوو ذخایر عظیمی از سرب و نقره دیده می‎شود.

در این کشور مس و آهن نیز وجود دارد. وضعیت موازنه تجاری در کشور کوزوو منفی است و ۲۵۷۳۰۲.۰۰- هزار یورو برآورد شده و وضعیت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در کشور کوزوو نیز ۸.۳۰- درصد است. وضعیت بدهی‌های خارجی در کشور کوزوو نیز در وضعیت ۲۱۴۱.۶۶ میلیون یورو است. وضعیت واردات و صادرات در کشور کوزوو به ترتیب ۳۸۴۲۲.۰۰ و ۲۹۵۷۲۴.۰۰ هزار یورو است.

پرستینا پایتخت و یکی از شهرهای دیدنی کشور کوزوو است و البته که پرجمعیت ترین و بزرگترین شهر نیز محسوب می‎شود. این شهر دارای کوچه ها و خیابان های باریک و سنگفرش است و دارای خانه های قدیمی با سنگ و چوب و خاک است. این شهر دارای خیابان عریض و مجموعه های اداری و تجاری است و البته که مراکز خرید زیادی دارد که بسیار مدرن طراحی شده اند. برج های بلند مرتبه و نوساز در این بخش بسیار دیدنی و جذاب هستند.

اقتصاد و منابع مالی و درآمدی کوزوو

کشور کوزوو یکی از کشورهای مربوط به صربستان است که از سال های گذشته تا به امروز بارها و بارها در مورد مستقل بودن یا نبودن این منطقه صحبت شده است. کشور کوزوو از صربستان استقلال یافته است هرچند که خود کشور صربستان این موضوع را به صورت کامل تأیید نمی‎کند.

کشور کوزوو دارای منابع طبیعی زیادی است و اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به منابع طبیعی دارد به طوری که اگر منابع طبیعی این کشور نباشد، به طور کلی نمی‎تواند شرایط اقتصادی خوبی برای آن در نظر داشت. در کشور کوزوو ذخایر عظیمی از سرب و نقره دیده می‎شود و به طوری که در سال های اخیر صادرات کبالت از سوی کشور کوزوو به سایر کشورها بسیار زیاد دیده شده است، در این کشور مس و آهن نیز وجود دارد و اوضاع اقتصادی این کشور تا حد زیادی وابسته به کبالت و مس و آهن ارزیابی شده است.

کشور کوزوو یکی از کشورهایی است که درگیر جنگ های زیادی بوده است و این موضوع سبب شده است که ضربه زیادی به این کشور وارد شود. واحد پول کشور کوزوو یورو است. از مهمترین صادرات کشور کوزوو انواع فلزات و تولیدات چرمی و ماشین آلات است. البته که فضای اقتصادی کشور کوزوو روز به روز غنی‌تر می‎شود و تولیدات چرمی بخش مهمی از اقتصاد به شمار می‌آیند.

فلزات و ماشین آلات در این کشور به صورتی است که افراد می‎توانند در مسیر درآمدزایی از آن استفاده نمایند. اقتصاد کشور کوزوو وابستگی زیادی به بخش‌های ماشینی دارد و رشد کارخانجات و صنایع در این کشور بسیار ارزشمند هستند. وضعیت منابع مالی این کشور در رده‌بندی‌های جدید ۱۰ درصد بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است.

رنکینگ جهانی در کلیه زمینه های کوزوو

وضعیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در کشور کوزوو در ابتدا ۴.۲۰ درصد بوده است این رقم امروزه در وضعیت ۴.۱۰ درصد ارزیابی شده است. وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور کوزوو نیز ۷.۹۰ میلیارد دلار آمریکا گزارش شده است؛ البته که وضعیت تولید ناخالص داخلی در این کشور در رده‌بندی‌های اقتصادی ارزیابی می‌‎شود.

وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در این کشور ۶۶۵۸.۶۰ میلیون یورو گزارش شده و تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور ۴۱۹۳.۶۰ دلار اعلام شده است. PPP تولید ناخالص سرانه در این کشور نیز ۱۰۱۰۴.۶۸ دلار برآورد شده است. تولید ناخالص داخلی از کشاورزی در این کشور ۱۳۶.۴۰ میلیون یورو و تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز ۱۹۵.۷۰ میلیون یورو است.

تولید ناخالص از خدمات در این کشور ۱۵۹.۷۰ میلیون یورو است و وضعیت تولید ناخالص داخلی از حمل و نقل عمومی در این کشور به ۴۶.۷۰ میلیون یورو رسیده است. دولت همه سعی خود را داشته است که امور عمومی و فضای اقتصادی مشخصی در این زمینه بررسی نماید. وضعیت نرخ مالیات درآمد شخصی در این کشور به صورت ثابت ۱۰ درصد از سال‌های گذشته تا امروز گزارش شده است؛ وضعیت نرخ مالیات بر فروش در این کشور ۱۶ درصد است.

نرخ تأمین اجتماعی برای شرکت‌ها در این کشور نیز در وضعیت ثابت ۵ درصدی قرار دارد، نرخ تأمین اجتماعی برای کارکنان در این کشور ۱۰ درصد است. وضعیت موازنه تجاری در کشور کوزوو منفی است و ۲۵۷۳۰۲.۰۰- هزار یورو برآورد شده و وضعیت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در کشور کوزوو نیز ۸.۳۰- درصد است. وضعیت بدهی‌های خارجی در کشور کوزوو نیز در وضعیت ۲۱۴۱.۶۶ میلیون یورو است. وضعیت واردات و صادرات در کشور کوزووبه ترتیب ۳۸۴۲۲.۰۰ و ۲۹۵۷۲۴.۰۰ هزار یورو است.

نوع حکومت و ساختار سیاسی کوزوو

وضعیت ساختار سیاسی کشور کوزوو پارلمانی اعلام شده است و رئیس جمهور در این کشور رئیس کل محسوب می‎شود. بازوی اجرایی کشور کوزوو قوه مجریه نامیده می‎شود. کشور کوزوو پس از اینکه اعلام استقلال نمود توانسته فضای سیاسی خود را به صورت جمهوری کشور کوزوو تغییر دهد و به طور کلی سیستم حکومتی در این کشور به صورت چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری ارزیابی شد.

در سال ۲۰۰۱ شورای موقت منطقه خودمختار کشور کوزوو آغاز به کار کرد و سازمان ملل نیز نظارت خود را بر روی حکومت موقت شکل داد. مسئولیت‌های این کشور در شورای موقت در وضعیت تفویض قرار گرفت. در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ جلسات تااوبی صورت می‎گیرد که مشخص می‎سازد اقلیت‌های مذهبی در کشور کوزوو چه گروهی هستند. در سال ۲۰۰۸ در ماه فوریه مجمع ملی کشور کوزوو رسماً استقلال خود را اعلام کرده و خود را جدا از کشور صربستان دید.

هنوز هم در ساختار سیاسی کشور صربستان دیده می‎‌شود که کشور کوزوو به رسمیت شناخته نشده و البته که کسی دلیل اصلی آن را نمی‎‌داند. آمریکا اولین کشور دنیا بود که توانسته هیئت دیپلماتیک را به کشور کوزوو اعزام نماید. وضعیت حکومت سیاسی در این کشور براساس مجلس‌های چند حزبی ارزیابی شده است و البته که اقلیت‌های مذهبی در این زمینه اهمیت زیادی دارند. ساختار سیاسی کشور کوزوو در سال‌های اخیر با درصد کمی‎ تغییر همراه بوده است.

پایتخت و ۹ شهر بزرگ کوزوو

 • پریستینا، Pristina

پریستینا پایتخت این کشور است و بیشتر مهاجران را در خود جای داده است. این شهر، بزرگترین شهر کوزوو به حساب می‌آید و ۵۷۰ متر مربع مساحت دارد.

 • جاکووا: Gjakova

یکی از مناطق بسیار مهم در کوزوو جاکوویسا است، این منطقه به طور کلی دارای شهرهای زیادی برای بازدید است و در لیست مناطق شهری دیدنی کوزوو محسوب می‌‎شود.

 • گییلان:Gjilan

منطقه گنییلان یکی از مناطق بسیار عالی و دیدنی است که دارای فضای تحصیلی خوبی است و ساختمان های سر به فلک کشیده و بسیار دیدنی دارد.

 • پچ:Pec

منطقه پچ در لیست مناطق کوهستانی کوزوو قرار دارد،این منطقه به طور کلی دارای شهرهای ایستوک، کلینا و پچ است که برای کوهنوردی گزینه بسیار خوبی محسوب می‎شوند. این منطقه دارای بخش های گردشگری زیادی است و البته که به طور کلی در لیست مناطقی قرار دارد که مردم علاقه به بازدید از آن دارند.

 • پریزرن:Prizren

در منطقه پریزرن به خصوص در بخش های داراگاش با بافت عمیقی از تاریخ روبرو هستیم این منطقه دارای رده بندی های گردشگری مشخصی است و البته که لیست گردشگری در این منطقه اصول مشخصی دارد.

 • میترواسیا: Mitrovascia

این شهر در شمال کشور کوزوو بوده و بالای پریستینا و پچ قرار دارد. این شهر پنجمین شهر پرجمعیت کوزوو است و ۴۶.۲۳۰ نفر جمعیت دارد.

جمعیت ایرانی و شرکت های ایرانی در کوزوو

وضعیت نرخ مالیات درآمد شخصی در این کشور به صورت ثابت ۱۰ درصد از سال‌های گذشته تا امروز گزارش شده است؛ وضعیت نرخ مالیات بر فروش در این کشور ۱۶ درصد است. نرخ تأمین اجتماعی برای شرکت‌ها در این کشور نیز در وضعیت ثابت ۵ درصدی قرار دارد، نرخ تأمین اجتماعی برای کارکنان در این کشور ۱۰ درصد است.

ارزش‌گذاری‌های اقتصادی در این کشور رده‌بندی‌های مشخصی دارد و البته که نرخ مالیات شرکتی در این کشور به میزان مشخص ارزیابی شده است. نرخ مالیاتی در کوزوو در شاخه‌های اقتصادی مشخص دنبال می‎شود. وضعیت نرخ مالیات شرکتی در کوزوو براساس نوع شرکت و ریتم اقتصاد دقیقی ارزیابی می‎‌شود.

عجایب کوزوو

پرستینا پایتخت و یکی از شهرهای دیدنی کشور کوزوو است و البته که پرجمعیت‌ترین و بزرگترین شهر نیز محسوب می‌‎شود. این شهر پر است از فضای اداری و اقتصادی و فرهنگی و البته که قدمت آن در دوره‌های زمانی مختلف ارزیابی می‌‎شود.

این شهر دارای کوچه‌ها و خیابان‌های باریک و سنگفرش است و دارای خانه‌های قدیمی با سنگ و چوب و خاک است. این شهر دارای خیابان عریض و مجموعه‌های اداری و تجاری است و البته که مراکز خرید زیادی دارد که بسیار مدرن طراحی شده‌اند. برج‌های بلند مرتبه و نوساز در این بخش بسیار دیدنی و جذاب هستند.

مردم این شهر مشهور به مهمان نوازی و خوش‌رویی هستند و به طور کلی تفریحات گرم و صمیمی ‎در این کشور به صورت حرفه‌ای دنبال می‎شود. برنامه های هنری زیادی در کوزوو رویت شده است و بناهای دیدنی این شهر بسیار زیاد هستند.

برج حکومتی دولتی و برج ساعت

برج حکومتی دولتی در این شهر بسیار زیبا طراحی شده است، بلوار و مجسمه های یادبود در این منطقه روز به روز رشد کرده اند و البته که این بلوار دارای دیدنی های تاریخی زیادی است. در کشور کوزوو برج ساعت یکی از دیدنی های خوب محسوب می‎شود.

کلیسای جامع مادر ترزا

کلیسای جامع مادر ترزا در کوزوو یک کلیسا با دو درب ورودی است که دیوارهای ان اغلب قرمز رنگ هستند و دارای سقف های مثلثی شکل است و این کلیسا دارای پایه های بلند به همراه پنجره های آبی بسیار زیبا است. دور تا دور این کلیسا پر از جنگل های طبیعی و سرسبز است.

کتابخانه ملی

در طراحی کتابخانه ملی این کشور ساختمان های زیادی دیده می‎شود که هر یک دارای سقف های رنگی هستند در این ساختمان ها از دیوارهای گلی و همینطور پایه های فلزی استفاده شده است و دور تا دور این کتابخانه بسیار سرسبز است.

تئاتر ملی

در سفر به کشور کوزوو نیاز است سری به تئاتر ملی بزنید؛ این تئاتر با برنامه های مهیجی همراه است. به طور کلی در وسط این تئاتر فواره های آبی زیادی دیده می‎شود. موزه ملی کوزوو یک طراحی بی نظیر و فوق‌العاده ای دارد که در ضلع جنوبی این تئاتر قرار دارد.

خلاصه تاریخ کوزوو

در قرن هفتم پس از میلاد مسیح، گروهی صرب تبار مسیحی ارتدوکس به این منطقه مهاجرت می‎کنند، صومعه های متعدد باقیمانده از آن دوره به طور کلی دارای فضای تاریخی خاصی هستند. این روند تا اواخر قرن چهاردهم ادامه داشت و پس از میلاد مسیح ترکان عثمانی آن نواحی را فتح کردند. به طور کلی وضعیت حاکمیت و همینطور کنترل منطقه در کوزوو روز به روز بهبود داشته است.در تاریخ این کشور مخالفان زیادی دیده می‎شود.

خلاصه ای از جغرافیای کوزوو

کشور کوزوو در جنوب شرقی اروپا و نواحی مرکزی شبه جزیره بالکان دیده می‌‎شود، این کشور در لیست جدیدترین کشورهای اروپایی قرار دارد. کوزوو به دریای آزاد راه ندارد. دور تا دور این کشور رشته کوه های پوشیده شده از انبوه درختان جنگلی دیده می‎شود. این کشور زمستان‌هایی با آب و هوای سرد و خشک دارد و تابستان های آن گرم و شرجی است.

این کشور در حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد که به طور کلی از جوان‌ترین کشورهای اروپایی محسوب می‎‌شود. ۸۸ درصد از جمعیت این کشور اهل کوزوو هستند و ۶ درصد نیز صربی تبار هستند. به طور کلی در این کشور ۹۰ از مردم مسیحی هستند و ۱۰ درصد نیز ارتدوکس و کاتولیک. واحد پول کوزوو یورو است و زبان‌های آلبانیایی و صربی و بوسنیایی نیز در این راستا دیده می‎‌شود. فرودگاه بین‌المللی آتاتورک استانبول در زمینه پروازهای مسافرتی کوتاه و منظم به مقصد پیش رفته است.

آبوهوایکشور کوزوو در رده بندی های مشخص ارزیابی شده است و البته که مسیر جغرافیایی این کشور بسیار ارزشمند است. پایتخت کشور کوزوو پریشتینا است. این کشور دارای آب و هوای قاره ای است و زمستان های سرد و پر برف و تابستان های نسبتاً گرمی‎دارد. جریان های هوای سرد آلپ و همینطور هوای گرم و مرطوب مدیترانه ای در این کشور سبب تنوع آب و هوایی می‎شود.

مشاهیر علمی، ادبی و سیاسی و هنری کوزوو

آرتا دوبروشی یکی از بازیگران زن در کشور کوزوو است که نقش های منفی را به خوبی اجرا می‎کند.

 از جمله عکاسان اهل کشور کوزوو می‌توان اسامی زیر را نام برد:

 • Bevis Fusha
 • BurimMyftiu          
 • Andrew Testa
 • HazirReka

از جمله نقاشان این کشور می‌توان اشاره کرد به:

 • ShqipeAjeti
 • Isa Alimusaj
 • BislimAliu
 • IsakAsllani
 • ZekiBejtullahu
 • Arian Berisha
 • AgronBytyqi
 • MasarCaka

نام های زیر متعلق به مجسمه سازان کشور کوزوو می‌باشد:

 • AgimCavdarbasha
 • BesimGashi
 • IsmetJonuzi
 • Aziz Islamj

کشورها و مناطق وابسته کوزوو

کوزوو مانند سایر نواحی جنوب شرقی اروپا در طول زمان‌های طولانی مدت تحت نفوذ و حاکمیت هلنی‌ها و رومی‌ها و همینطور امپراتوری روم شرقی بوده است. این منطقه تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است.

فرهنگ مردم کوزوو

در فرهنگ کشور کوزوو امید به زندگی بالا است و این کشور، کشور جوانی به حساب می‌آید زیرا تعداد جوانان این کشور بسیار بیشتر از افراد کهنسال است. مردم کشور کوزوو فرهنگ بسیار مدرنی دارند و این موضوع سبب شده است که خانه های مد و فشن زیادی در کشور کوزوو دیده شود به طور کلی فرهنگ مردم کشور کوزوو بسیار وابسته به شادی و زندگی سالم است و این موضوع بین کودکان آنها نیز دیده می‌‎شود.

پیشرفت در کوزوو

پیشرفت کشور کوزوو بیشتر در راستای اقتصادی رویت شده است، وضعیت پیشرفته اقتصادی در این کشور به صورتی است که شخص می‎تواند با ثبت شرکت به نتیجه خوبی برسد البته که فضای ثبت شرکت در این کشور المان های مشخصی دارد. زمینه های مربوط به کشاورزی در این کشور نیز پیشرفت خوبی داشته است. پیشرفت کشور کوزوو بیشتر در زمینه های صنعتی دنبال می‌‎شود و همینطور در بخش تحصیل در کوزوو نیز پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است.

قوانین عمومی در کوزوو

قوانین کشوری در این سرزمین براساس جدیدترین ساختار سیاسی اروپایی ارزیابی شده است. مردم کشور کوزوو سعی می‎کنند قوانین کار و زندگی را از هم جدا کنند، حجاب کشور کوزوو آزاد است و البته که زبان کشور کوزوو نیز متنوع است. در طراحی پرچم کشور کوزوو از رنگ های زرد و آبیبه نشانه صلح و امنیت استفاده شده است. هریک از شهرهای کشور کوزوو دارای قوانین شهری مخصوص به خود هستند.  افراد ترنسکچوال طبق قانون این کشور امکان تغییر جنسیت ندارند.در این کشور رانندگی از سمت راست صورت می‌گیرد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵۰ نفر از مشاوران ما در حال حاضر آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. 021 43000 621 برای برقراری تماس با آژانس گوتوتریپ دکمه زیر را فشار دهید تماس
در صورتیکه موفق به مکالمه با مشاوران ما از طریق شماره اصلی نشدید، می‌توانید با یکی از شماره‌های زیر تماس بگیرید. +982142956
مشاوره رایگان مهاجرت:021 43000 021
۵۰ نفر از مشاوران ما در حال حاضر آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. 021 43000 021 برای برقراری تماس دکمه زیر را فشار دهید تماس
در صورتیکه موفق به مکالمه با مشاوران ما از طریق شماره اصلی نشدید، می‌توانید با یکی از شماره‌های زیر تماس بگیرید. +982142956