با اصطلاح رایزن فرهنگی آشنا شویم!

زمان مطالعه: 6 دقیقه

آخرین به‌روزسانی در 4 تیر 1400 توسط بهناز نوری

یک رایزن فرهنگی چه کار می‌کند؟ آیا چیزی در مورد این پست یا سمت خاص در کشور ها می دانید؟ آیا تا به حال به نحوه انتقال فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و زبان یک کشور خاص با جهان فکر کرده اید؟ انتقال همگی این موارد به رایزن های فرهنگی وابسته است. اما واقعاً وظیفه چنین شخصی چیست؟

رایزن فرهنگی کیست؟

رایزن فرهنگی کیست؟

یک شخص با سمت رایزن فرهنگی یک دیپلمات با مسئولیت ویژه برای ترویج فرهنگ میهن خود در دیگر کشور ها می باشد. این موقعیت، یا بهتر بگوییم این نام، به عنوان پوششی رسمی برای انتفال سریع اطلاعات در مورد سمت و فعالیت های این شخص مورد استفاده قرار می گیرد. از لحاظ تاریخی، این پست اغلب توسط نویسندگان و هنرمندان پر می شده است و به آن‌ها درآمد ثابت ارائه داده می شود. همچنین به آن‌ها اجازه داده می شود  که کار خلاقانه ای را انجام دهند، تا فرهنگ کشور خود را در خارج و در میان کشور های دیگر به راحتی ترویج نمایند.

پس هدف اساسی این افراد این است که به مردم دیگر کشور ها که با اصول فرهنگی و اعتقادات یک کشور آشنایی لازم را ندارند، یک دید کلی و مناسب بدهد تا به نوعی اگر شخصی از یک کشور دیگر قصد سفر به کشور رایزن فرهنگی مورد نظر را داشت آشنایی کامل و مناسبی با محیط آن داشته باشد. البته این تنها هدف رایزن فرهنگی نیست اما دید بهتری برای درک اهمیت کار رایزنان فرهنگی به مخاطب می دهد.

وظایف و اختیارات رایزن فرهنگی چیست؟

وظایف و اختیارات رایزن فرهنگی چیست؟

هر کاری که یک رایزن فرهنگی در خط مشی وظیفه خود باید انجام دهند باید برای دستیابی به هدف ارائه شناخت بهتر به مردم و دولت دیگر کشور ها معطوف شود. چرا؟ زیرا (به درست یا غلط) همواره دانش بیشتر از مردم یک کشور خاص منجر به درک همدردی، کاهش تنش ناشی از سوء تفاهم و تعصب و ایجاد جو مناسب برای همکاری بین کشور مبدا و کشور میزبان خواهد شد.

رایزنان فرهنگی می دانند که درک بهتر باعث از بین رفتن انتقاد میان کشور ها براساس اصول و رفتارهای اتخاذ شده از سمت آنان نمی شود، اما آنها امیدوارند که این امر به مبنای دلیل موجه و نه تعصب در نظر گرفته شود و به بهتر شدن روابط کشور ها کمک شایانی نماید.

رایزنان فرهنگی به شدت برای یک کشور خوب کار می‌کنند. با این حال، به طور کلی چنین فرض می‌شود که در یک کشور، ماهیت کار آن‌ها این است که منافع مشترک دو کشور را هم در نظر بگیرند. در این صورت ارتقا روابط بین دو کشور به خوبی پیش خواهد رفت و بسیاری از اهداف دو کشور به نتیجه دلخواه به این واسطه نزدیک خواهند شد.
در اخلاق مداری امور فرهنگی جامعه، هرگونه افزایش درک، یک مزیت جهانی محسوب می شود و این وظیفه اصلی رایزن فرهنگی به حساب می آید. لیست وظایف این سمت در ادامه آورده شده است:

  • تقویت همکاری در آموزش، تحقیق، علوم و فناوری بین کشور مبدا و مقصد.
  • حفظ زبان و آموزش فرهنگی کشور مقصد از سمت کشور مبدا.
  • ارائه توصیه های مربوط به سیاست های آموزش ملی بر اساس مشاهدات تحولات اخیر در زمینه های آموزش، فرهنگ ، تحقیقات ، علوم و فناوری در کشور مبدا و مقصد.
  • تعامل با جامعه و کسانی که در کشور مقصد حضور دارند (به ویژه دانشجویان کشور مبدا، مانند دانشجویان ایرانی در سوئد)، و افزایش ملی گرایی آنها و ترغیب شان برای معرفی بیشتر کشورشان به مردم کشور مبدا.
  • توسعه، تسهیل و مشارکت فعالانه در اجرای روند آموزشی در کشور مقصد.
  • کمک به توزیع بورسیه های وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ کشور مقصد به دریافت کننده (مبدا).
  • اجرای برنامه و فعالیت ها مطابق قوانین و مقررات حاکم.
  • ارائه گزارش های دوره ای و سالانه به وزارت آموزش و فرهنگ در کشور مبدا.
  • گسترش زبان کشور مبدا در کشور مقصد (مانند گسترش زبان فارسی در کشور انگلیسی زبان).

رایزن فرهنگی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

رایزن فرهنگی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟

مهارت های عمومی رایزن فرهنگی ابتدایی ترین مواردی است که وی باید بر آنها مسلط باشد. فعال و پویا بودن رایزن فرهنگی، تسلط بر آداب دیپلماتیک و آشنایی بر مناسبت های ملی در دریافت نتایج دلخواه کشور مبدا بسیار موثر است. همچنین اگر شخص مورد نظر بخواهد تمام اهداف خود را در کشور مقصد به ثمر بنشاند، نیاز دارد که کمی بیشتر از حال عادی فعال باشد.
در صورتی که فرد نتواند گزارش های قابل قبولی را در این زمینه ارائه کند یا در شناساندن بهتر فرهنگ و اعتقادات کشور خود موفق عمل کند پس عمل از پس وظایف سمت خود برنیامده است و نتوانسته تا اهداف بلند و کوتاه مدت کشور مبدا را به نتیجه برساند. در صورتی که شخصی این ویژگی ها را داشته باشد بهتر می تواند به اعمال و نیاز های کشورش پاسخگو باشد.

یکی دیگر از ویژگی های رایزن فرهنگی این است که بتواند ظرفیت شناسی بهتری نسبت به کشور مقصد و پیدا کردن اشتراکات و به ثمر نشاندن اهداف داشته باشد. از این رو در اختیار داشتن بینش منطقه ای، فرامنطقه ای و بین المللی از جمله صفات یک رایزن فرهنگی به شمار می آید.

این افراد باید بتوانند با استاندارد سازی های لازم نظر مردم و دولت کشور مورد نظر را به سمت خود جلب کند. در حقیقت این وظیفه و ویژگی خطیر به آنها اجازه می دهد تا مسیر انتقال فرهنگ و آداب و رسوم را هموارتر کنند. پیدا کردن مخاطب در ظرفیت شناسی رایزن های فرهنگی نمود پیدا می کند و در اصل ویژگی بسیار مهمی تلقی می شود. از این رو، رایزن فرهنگی باید بتواند ظرفیت های کشور مبدا را آنطور که شایسته و بایسته است به کشور مخاطب منتقل نماید.

رایزن فرهنگی از سمت چه سازمانی و با چه معیاری انتخاب می شود؟

رایزن فرهنگی از سمت چه سازمانی و با چه معیاری انتخاب می شود؟

رایزن فرهنگی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد انتخاب می شود و انتخاب این افراد براساس تسلط آنها بر روی زبان رسمی کشور مورد نظر و تسلط شان بر روی امور فرهنگی آن کشور است. همانطور که در دو بخش قبل توضیح داده شد، ورود رایزن فرهنگی در یک کشور خاص که آداب، فرهنگ و رسوم نزدیکی با کشور مبدا دارند باعث می شود که روابط بهتر و کامل تری بین آنها برقرار شود. مثلا بسیاری از کشور های همسایه ایران روابط فرهنگی نزدیک و قابل لمسی دارند که به واسطه رایزن های فرهنگی بهبود می یابد.

بسیاری از معیار های انتخاب رایزنان فرهنگی ممکن است با توجه به مسائل روز دستخوش تغییر شود اما توانایی آنها برای برقراری ارتباط با کشور مقصد مهم ترین معیار و دلیل انتخابشان به حساب می آید.

در نظر گرفتن شرایط کشور مقصد نیز برای انتخاب رایزن فرهنگی بسیار موثر است. به طبع، همواره برقراری ارتباطات فرهنگی و علمی بین دو کشور نزدیک و همسایه یا با فرهنگ مشابه صورت نمی گیرد؛ پس می بایست به توانایی های فرد مورد نظر جهت انتخاب به عنوان رایزن فرهنگی دقت نمود.
به این منظور  کلاس های آموزشی برای رایزنان دایر می شود تا توانایی و دانش آنها در این زمینه تکمیل شود.

چه حوزه هایی به رایزن فرهنگی مربوط می شود ؟

چه حوزه هایی به رایزن فرهنگی مربوط می شود ؟

به جز وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای انقلاب فرهنگی (ایران) با رایزن فرهنگی که به کشور دیگر فرستاده می شوند، در ارتباط است. دیگر مراکز مرتبط با چنین شخصی، شامل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، میراث فرهنگی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و غیره هستند؛ که ارتباطات لازم را برای آشنایی و توانایی رایزنان فرهنگی جهت انتقال مفاهیم و ارزش های (ایران) کشور مبدا به مقصد دارند. رایزن هایی که با این حوزه ها آشنایی پیدا کنند، با آخرین فعالیت های مرتبط آشنا شده و با کنترل بهتری می توانند به ترویج فرهنگ و ارزش های کشور مبدا به مقصد بپردازند.

نگاهی کوتاه به انتقاد دکتر یزدان پناه از رایزن های فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره رایگان مهاجرت:021 43000 021
۵۰ نفر از مشاوران ما در حال حاضر آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. ۰۲۱ ۴۳۰۰۰ ۰۲۱ برای برقراری تماس دکمه زیر را فشار دهید تماس